Kibővített látás


kibővített látás

Matematika 7. A tantárgy célkitűzése A kibővített látás célja, hogy bevezesse a hallgatót a mobil kiterjesztettvalóság-rendszerek használatába, eszközkészletébe és lehetőségeibe.

Kibővített látása matyushin

A hallgató megismerkedik a csökkentett erőforrásokat igénylő szenzor- és videojel-feldolgozás megoldásaival is. A félév folyamán a hallgató gyakorlati módszereket is elsajátít kiterjesztettvalóság-rendszerek létrehozásához.

A tantárgy részletes tematikája Bevezetés Bevezetés. Virtuális valóság. Kiterjesztett valóság.

Számítógépes látás és kibővített valóság

Valósidejűség és bemerülés korlátai mobil eszközökön. A kiterjesztettvalóság-rendszerek eszközkészlete Interakció a virtuális objektumokkal — beviteli eszközök.

kibővített látás

Mobil eszközökbe épített szenzorok: inerciális szenzorok gyorsulásmérő, giroszkópGPS, iránytűk. Szemüveges és autosztereoszkóp megoldások. Mobil projektorok.

Látás 2 rövidlátás. Amikor a távolabbi dolgok homályosak: rövidlátás

Audio és haptikus megjelenítés. Intelligens szemüvegek.

kibővített látás

Eljárások és módszerek Szenzorfeldolgozási módszerek, szűrési technikák, szenzorfúzió Kameraalapú megoldások csökkentett erőforrású környezetekben. Párhuzamos képfeldolgozási eljárások. Grafikus processzor.

Roska Botond: Olyan vakság, amin nem lehet segíteni, nem létezik - Qubit Az agy egyik esetben sem tudja feldolgozni megfelelően az információt.

Alapvető eljárások. Eljárások vizsgálata, használhatósága kis erőforrású rendszerekben.

kibővített látás

Eljárások adaptációja a feladat függvényében. Szekvenciális algoritmusok gyorsítása, választása kevés feldolgozó egységet tartalmazó környezetekhez. Virtuális és valós elemek illesztése. Pozíciómeghatározás és renderelés kapcsolata.

kibővített látás

Szegmentálás, háttérleválasztás. Objektumfelismerés, objektumkövetés. Szerveralapú információkiértékelési megoldások.

Kibővített látási tartomány

Operációs rendszer függetlenség. Többfelhasználós, közösségi megoldások. Egyszerű fizikai és kinematikai modellek. Illeszkedés a valós fizikába. Esettanulmányok kiterjesztettvalóság-környezetben. A tantárgy oktatásának módja előadás, gyakorlat, laboratórium A tantárgy előadások elhangzó elméleti anyag és az azok alkalmazását segítő gyakorlati példák felhasználására épít.

Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Követelmények otthon, egyedül elvégzendő házi feladat, beadás a szorgalmi időszak kibővített látás hetében Vizsgaidőszakban, jegyért: A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése. Pótlási lehetőségek A házi feladatok beadása a pótlási hét utolsó napján ig pótolható.

A vizsgaidőszakban három vizsgaalkalom kerül kiírásra, sikertelen vizsga esetén a vizsga egy másik előre kiírt alkalommal ismételhető. Minden egyéb kérdésében a TVSZ rendelkezései irányadók. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, valamint külön megkeresés alapján, egyeztetés szerint.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Grigore C. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra.

kibővített látás