Arckifejezéseket megvetéssel. Oh no, there's been an error


Kulturális összefüggések[ szerkesztés ] megvetés arckifejezése Ekman és Friesen pontos arckifejezést társított a megvetéshez, amely tíz különböző kultúrában megjelenik, mind nyugati, mind nemnyugati kultúrában egyaránt.

A hold befolyásolja a látást a legjobb könyv a látásról

Ebben a tanulmányban Nyugat-Szumátra, Indonézia állampolgárainak, amerikai, japán, és indonéziai személyek képeit mutatták. Az, hogy képesek voltak felismerni az arckifejezéseket, a hat alapvető érzelem: a harag, undor, boldogság, szomorúság, félelem, vagy meglepődés mellett, azt mutatta meg, hogy kultúrákon keresztülívelően világszerte értik a megvetés fogalmát.

Paul Ekman

A megvetésre vonatkozóan kevésbé nyilvánvaló eredményei voltak, de képes volt bizonyítékkal szolgálna arra, hogy ez az érzelem és annak kifejezése világszerte felismerhető. A megvetés egészen pontosan olyan ítélettel jár együtt, amely olyan morális vagy személyes hibára koncentrál, amely miatt egy olyan interperszonális színvonalat nem képes képviselni, amely a megvető számára fontos.

Nem feltétlenül direkt módon teszi ezt, hanem a társadalmi státusz miatt következhet be.

látásélesség 1 25 mi a betűtípus a nézettáblázatban

Emiatt a státuszkülönbség miatt a megvető beskatulyázza a megvetettet egy értéktelen kategóriába, mivel ő nem képes egy interperszonális színvonalat képviselni. Ennélfogva a megvetés egy válasz az interperszonális színvonal képviselésének képtelenségére.

A megvetés arckifejezése

A megvetés egy magatartásformára is utal, amely kifejezése egy kellemetlen érzéssel jár együtt. Viszont a megvetést egy undorhoz közeli érzésként is, de akár hűvös arckifejezéseket megvetéssel is lehetséges érezni.

A megvetésnek bizonyos összehasonlító összetevője is van.

David Hume tanulmányai alapján ő úgy határozza meg a megvetést, mint egy "rossz tulajdonságok" felismerését a másikban, és emellett párhuzamosan önmagunkkal hasonlítjuk össze a másik embert. Emiatt a reflexív tényező miatt a megvetés egyfajta pozitív érzéssel is együtt jár a megvetőben, hiszen önmagával kapcsolatban pozitívan érez.

A megvetés karakteréhez hozzátartozik a távolságtartás attól aki felé a megvetést érezzük. Ez a pszichológiai eltávolodás lényegi kifejezése annak, hogy nem azonosulunk a megvetés tárgyával, és ez megakadályozza szimpatikus érzések táplálását irányába.

Hume,Arckifejezéseket megvetéssel megvetés egyfajta negatív és összehasonlító érzés, ami azt arckifejezéseket megvetéssel az érzővel, hogy a megvetés tárgya nem képes olyan interperszonális színvonal elérésére, ami a megvető részéről fontos volna.

Megvetés arckifejezések, P Ekman. Érzelmek és arckifejezések :: gondolatolvasás

Ez a hozzáállás pszichológiai visszavonulást jelez a megvetés tárgyától. General Theory of Emotions and Social Life.

téves rövidlátás a látás normalizálásának módszerei

The Passions: Emotions and the Meaning of Life. Hackett Publishing. Motivation and Emotion 12, — DOI : V The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and encoding. Semiotica, 1, 49—