Amit az ember lát 1% -os látással, Ön mennyire látja jól a színeket? Most kiderítheti!


Bence Imre Alapige: Jel 5, Alapige: Jel 5, Keresztyén Gyülekezet!

Színtévesztést vizsgáló tesztek

Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! És láttam… Mindig van olyan, amit még nem láttunk, ami az újdonság erejével hat. És láttam… Mindig van olyan, amit mélyebben láthatunk. Mert ahogy érik az ember, egyre inkább megtanulja azt, hogy az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van.

De van más látás is. Egy olyan mély lelki látás, amely nem a szem biológiai állapotától függ, egy olyan látás, amely nem mindenkinek adatik.

Szeretnék szürkehályogon operálni általános érzéstelenítés alatt

Ma három irányba tekintettem, életkorú ember jövőképe ügy volt a szemem előtt, Testvérek: Egyrészt látom, hogy a böjti vasárnapokban megint előbbre léptünk egyet. Másrészt látom azt, hogy az életünk bizonytalanná lett a veszélyeztető betegség miatt, s emiatt talán kevesebben is vagyunk. Harmadrészt látom, hogy a nemzeti zászlók lobogása ellenére ma csendesen és befelé ünnepelünk.

És ezt a hármas látást, egy olyan vízió fogja össze, amely János számára adatott.

János — talán az, aki tanítványként is követte Jézust — most nem a Palesztina falvaiban tanító és gyógyító Mestert látja, most nem a kereszten szenvedő Messiást látja, és nem is csak a tanítványi körbe belépő feltámadottat látja. S bár Jézust látja, de egészen másképpen! A Bárányt, a megöletettet, a legyőzöttet, aki mégis győzött. És akié amit az ember lát 1% -os látással hatalom és a dicsőség. Fantasztikus érzés lehetett neki az első századi keresztyénüldözés fokozódása közben azt tapasztalni, hogy Jézus mindenek felett áll.

Csodálatos érzés lehetett neki megtapasztalni, hogy van Ura, aki bár csak a lélek által a hit látásával fogható be, mégis él, uralkodik, Övé a hatalom. És valljuk be, most erre nekünk is nagyon-nagy szükségünk van. A passió arról tanúskodik, hogy Jézus az emberi értetlenség és a bűn szorításában vergődött.

Köd a szemében

Azok, akik az Atyával való kapcsolat ápolására lettek volna hívatva, nem ismerték fel a benne megjelenő szeretetet. S azok, akik a csodáiért bámulták, szavait nem értve könnyen elpártoltak tőle.

Még soha nem láttam ilyet. Ezek közül legtöbb információt a látás közvetít felénk. Az örökölt kék színtévesztés tritanópia előfordulása ritka, a népesség mintegy 0. A színtévesztők gyakran a "színvak" jelzőt kapják, pedig csak a színlátás megváltozásáról beszélünk, amely kihatással van az életminőségre és a munkára.

És még azok is, akiket különös szeretettel hívott el, értetlenül álltak, elárulták, megtagadták őt. S így érezte meg a kínos magány halálos szorítását. Ha csak böjtre tekintenénk, akkor a reménységünk nem éledne, mert csak az elhagyott, a magára maradott a szenvedések között vergődő, és a magányban tusakodó Jézust látnánk.

De olyan jó, hogy János segítségével most mi is láthatjuk, hogy a megöletett Bárány ott a mennyei istentiszteleten győztesként jelenik meg, és ő előtte hódol minden nép.

Mi okozhat látászavart?

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Élő, győztes Urunk van! János látott és látásával reményt ad nekünk Mert sokszor - de ezekben a napokban különösen is - érezzük a kiszolgáltatottságunkat.

hyperopia strabismus 1 éves gyermekek asztali látásvizsgálat online

De hát ő maga sem egy olyan helyzetben írta le a látomását, amikor a keresztyén közösségnek minden rendben volt az életében. A fokozódó, véres üldöztetés, teljes bizonytalanságot jelentett mindenkinek. De testvérem, akkor is, amikor az életünk bizonytalanná válik és valós és felfokozott félelmeink közepette erőt vesz rajtunk a kiszolgáltatottság érzése, szükségünk van erre a reményre. S amikor azt látjuk, hogy hirtelen érhet el bennünket az a veszély, amelytől már a világ minden pontján félnek, és a holnapunkról valóban csak úgy tudunk gondolkodni — ahogy eddig nem akartunk — hogy elég minden napnak a maga baja, akkor is szükségünk van erre a reményre.

Akkor, amikor átértékelődik minden, és veszni tűnik — mint a bolond gazdagnak — minden célunk, amelyet kigondoltunk — akkor jó azt tudni, hogy eddig sem és eztán sem a mi kezünkben van az élet és a világ sorsa. Hogy nekünk olyan Bárány-Jézusunk van, akié az erő és a gazdagság! Mert mi elveszíthetjük erőnket, de Ő nem! Mi elveszíthetjük emberileg összetákolt gazdagságunkat, de Ő nem málló kincsek révén gazdag.

Ön mennyire látja jól a színeket? Most kiderítheti!

Mi elveszíthetjük azt a biztonságérzetünket, amelyet magunk megnyugtatására kreáltunk. De Ő nem hamis és ingoványos alapot akar az életünknek! Ezért ebben a helyzetben tekintsünk Őrá, lássuk meg, hogy akié a hatalom és az erő, az nem csak krízist tud teremteni, hogy megrettenjen a lelkünk, hanem fényt is tud gyújtani, hogy az utunkra telepedő homály csökkenjen, múljon. János látott és látása révén reményt és hitet adhat nekünk, hogy minden félelmünk és bizonytalanságunk közepette merjünk elé lépni és őt imádni!

János látott és látásával új látást ajándékozott nekünk. Ma — a nemzet ünnepén — a szabadságküzdelmeink hősi napjaira emlékezünk. Látásélesség mínusz 7 bátorságra, amely a hazaszeretet révén élt emberekben, és elszántságra, amely révén félelmeiket levetve küzdöttek a rabiga lerázásáért. S mégis, mint népünk más szabadság-küzdelmeihez, ehhez is társul egy gyász-érzés, hogy az emberi szívben megálmodott szabadságot nem tudták kivívni.

S miközben — ma minden látványos ünnep nélkül csendben lengenek a nemzeti lobogók, mi arra, figyelhetünk, hogy az emberek által megálmodott szabadság sohasem valósulhat meg. Mert a szabadság nem ott kezdődik, ahol lehull a rabiga, hanem ott, ahol ÁMEN-t mondanak, igent mondanak arra, aki a világ Ura. A megöletett, de mégis győztes Bárányra. És amikor János látásával a Bárányra irányítja a tekintetünket, akkor meg kellene tanulnunk, hogy a történelem hőseit ugyan emlékezés és történelmi megbecsülés illeti, de a hódolat és a tisztelet csakis a Bárányé lehet.

a látótér szűkítése hogyan lehet helyreállítani a látást, ha 5

Azért a Jézusé, aki az Isten bocsánatát hozó halála és az ellenséget legyőző feltámadása által igazán szabaddá tesz, vagy tehet bennünket. János látott, és látása adhat nekünk olyan bátorságot, hogy újra és újra igent mondjunk, áment mondjunk a Bárány imádására. Egy mennyei istentisztelet részleteibe tekinthettünk bele János látomása révén, s ez amit az ember lát 1% -os látással jó.

ami mínuszt jelent a látásban látásminőségi táblázat 1-től

Ez nem egy evangélikus liturgia, amelyet jó megszoktunk, hisz minden emberi liturgia, csak a mennyei fogyatékos leképeződése. S most jó, hogy ezt a tökéletes liturgiát egy kicsit megismerhettük, mert hetekre nem lesz módunk együtt ünnepelni az istentiszteletet.

De éljen ott a szívünkben a Bárány imádata, és a tisztelete, erősödjön a Krisztushoz való kötődésünk és így a reménységben el ne csüggedjünk!