A differenciállátás az


Bevezetés a differenciálás a differenciállátás az A tanulásszervezés tekintetében a differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet, másrészt pedagógia gyakorlat.

a differenciállátás az

Szemléletként a pedagógus érzékenységét fejezi ki a tanulói különbségek felé, gyakorlatként a különbségekhez való illeszkedést adaptálást próbálja megvalósítani. Báthory, Feladat Ismereteik felszínre hozásához olvassák el a differenciálás ról szóló összefoglalást.

Alkossanak csoportokat, és készítsenek gondolattérképet a differenciálás fogalmáról!

a differenciállátás az

Mutassák be a gondolattérképeket egymásnak! Szűkebb értelmezés szerint a differenciálás lényege az egyéni képesség- fejlettségi szint és a személyiségi tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok érvényesítése az oktatás folyamatában.

a differenciállátás az

Az oktatási folyamat szervezése a tanulók differenciált tevékenykedtetésére épül a feladatrendszerek eltérő fejlesztő hatásának figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és tanórán kívüli szervezeti lehetőségeit.

A differenciált pedagógiai munka célja eljuttatni a tanulókat az egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre LappintsLorándNádasi idézi Hanák, Azt a pedagógiai funkciót, amely a tanulással kapcsolatos egyéni és csoportkülönbségek figyelembevételét írja elő a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára nézve, differenciálásnak nevezzük Báthory, Feladat Alkossanak csoportokat, majd hallgassák meg Vekerdy Tamást a differenciálásról!

a differenciállátás az

Mely pontokon találnak összeillési zavart a Vekerdy által felvázolt differenciálás folyamatának jellemzői, és a mai magyar köznevelésben megvalósuló különös tekintettel a gyógypedagógiára differenciálás folyamata között? Vitassák meg csoportokban, majd évfolyam szinten a kérdést!

a differenciállátás az